Prosím rodiče o zakoupení švihadla. V rámci tělesné výchovy máme skákání přes švihadlo v plánech. Ve škole švihadla máme, ale je třeba to zkoušet i doma.

Děti dostávají domů pracovní listy, na kterých již jsou slova a krátké věty. Měly by číst 2x zaznačenou stránku. Nejdříve slova vyhláskují po písmenech a pak je přečtou dohromady. Můžete doma také zkoušet psát diktát probraných velkých tiskacích písmen, popřípadě i krátkých slov.

V matematice jsme si nacvičili psaní číslice 5 a začínáme sčítat do pěti. Prozatím jenom sčítáme, nedělejte s dětmi nic dopředu, ani odčítání. Děti potřebují delší dobu, aby si nejdříve příklady na sčítání zafixovaly. Je dobré pro zažití používat knoflíky, fazolky...

V předmětu Člověk a jeho svět se věnujeme PODZIMU. Všímáme si počasí, oblékání, sklizni ovoce a zeleniny. Vyprávíme si o zvířátkách, práci na zahradě a na poli.

Od pondělí 11. 9. se již učíme podle rozvrhu do 11 : 30 hodin. Rozvrh hodin máte napsaný na zadní straně žákovské knížky. Výuka římskokatolického náboženství bude zahájena v pondělí 11. 9. pátou vyučovací hodinu od 11 : 40 do 12 : 25 hodin ve třídě 1. A.

Prosím rodiče o podpisování všech písemných domácích úkolů. Stává se, že děti donesou naškrábaný úkol nebo nesmyslné provedení úkolu, či nedokončený úkol.

 

Sběr papíru, vybitých baterií a nefunkčních elektrozařízení pokračuje i v tomto školním roce.

Vážení rodiče a děti, od 6.10. bude probíhat sběr kaštanů a žaludů. Zvážené kaštany a žaludy můžete odevzdat každý pátek u zadního vchodu pavilonu E / 1. stupeň / v čase od 7:35 do 7:50 hodin.

Prosím rodiče, aby si na procházky s dětmi brali s sebou tašky a sbírali. Je dobré plody vysypat do bedýnky a občas promíchat, aby neplesnily. Děti se u sběrů mohou naučit, že kaštany jsou plody stromu jírovce a žaludy plody stromu dubu. Stává se, že si to pletou a špatně je přiřazují.