O nás, co si říkáme VČELKY.

7. 9. 2017 - proběhlo v naší třídě pasování na prvňáčky, které si připravili žáci devátých tříd. Děti musely opakovat slavnostní slib, dostaly šerpu a pamětní list se svým otiskem ruky. Rovněž se účastnily poznávacích her.

26. 9. 2017 - jsme měli v rámci projektu Bezpečná škola - Cesta do školy besedu s policistou. Děti shlédly poučný film, o kterém jsme si pak povídali. Policista jim vysvětlil, jak se mají chovat při přecházení vozovky, na co si mají dávat pozor a zdůraznil také reflexní prvky, které by děti měly mít na aktovkách a oblečení. Po besedě následovala vycházka do okolí školy, kde jsme si s dětmi ukázali a řekli význam některých dopravních značek.

2. 10. 2017 - jsme se zúčastnili v knihovně pasování na čtenáře. Paní knihovnice si připravila pro nás slavnostní slib a každé dítě se podepsalo na velký arch papíru s naším symbolem včelky. Jako památku dostalo každé dítě oplatku, džus, čtenářský zápisník a přihlášku do knihovny na 1 rok zdarma. Pokud budete chtít, aby vaše dítě do knihovny chodilo, zajděte tam s ním s vyplněnou přihláškou a můžete si Vy i dítě nějakou knihu nebo časopis půjčit.