Děti dostanou 22. 1. básničku, kterou se do 29. 1. naučí zpaměti. Ve třídě si pak uděláme třídní kolo a nejlepší recitátoři postoupí do školního kola. Podmínkou je dodržovat přesně slova, přednášet pomalu, nahlas a s výrazem.

Děti dostávají domů pracovní listy, na kterých již jsou slova a krátké věty. Měly by číst 2x zaznačenou stránku. Nejdříve slova vyhláskují po písmenech a pak je přečtou dohromady. Můžete doma také zkoušet psát diktát probraných velkých tiskacích písmen, popřípadě i krátkých slov.

V matematice sčítáme a odčítáme do 8. Je třeba opravdu počítat i doma, aby se příklady zažily.

V předmětu Člověk a jeho svět se začínáme věnovat tématu Člověk a zdraví.

Od pondělí 11. 9. se již učíme podle rozvrhu do 11 : 30 hodin. Rozvrh hodin máte napsaný na zadní straně žákovské knížky. Výuka římskokatolického náboženství bude zahájena v pondělí 11. 9. pátou vyučovací hodinu od 11 : 40 do 12 : 25 hodin ve třídě 1. A.

Prosím rodiče o podpisování všech písemných domácích úkolů. Stává se, že děti donesou naškrábaný úkol nebo nesmyslné provedení úkolu, či nedokončený úkol.

 

Sběr papíru je ukončen ke dni 10. 1. napořád. Pokračuje pouze sběr vybitých baterií a nefunkčních elektrozařízení.