Ve čtvrtek 28. 6. bude dětem rozdáno vysvědčení. V tento den půjdou děti na oběd již v 9 : 30 hodin a pak do školní družiny, která bude jen do 12 hodin nebo domů.

V pátek 29. 6. mají děti ředitelské volno.

Ve školním kole recitační soutěže se na 2. místě z naší třídy umístila Eliška Juzková  a Eliška vyhrála také v obvodním kole recitační soutěže krásné 3. místo.

Ve školním kole v atletickém trojboji se z naší třídy z chlapců na 2. místě umístil Tobias Gongola a z dívek na 3. místě Terezka Przepiorová. Blahopřejeme!

Děti dostávají domů čtení z knížky. Čtení (stránky) mají zapsané v žákovské knížce.

Můžete doma zkoušet psát diktát probraných psacích písmen i slov.

V matematice sčítáme a odčítáme do 10 a do 20 bez přechodu přes desítku. Čísla rozkládáme na řády desítek a jednotek. Je třeba opravdu počítat i doma, aby se příklady zažily.

Děti by měly počítat příklady již bez ukazování na prstech. Je třeba používat již zaběhnuté algoritmy.

V předmětu Člověk a jeho svět se začínáme věnovat tématu Povolání a Léto. Učíme se roční období, měsíce, dny v týdnu.

Prosím rodiče o podpisování všech písemných domácích úkolů. Stává se, že děti donesou naškrábaný úkol nebo nesmyslné provedení úkolu, či nedokončený úkol.

 

Sběr vybitých baterií a nefunkčních elektrozařízení je ukončen. Budeme pokračovat v příštím školním roce.