O nás, co si říkáme VČELKY.

7. 9. 2017 - proběhlo v naší třídě pasování na prvňáčky, které si připravili žáci devátých tříd. Děti musely opakovat slavnostní slib, dostaly šerpu a pamětní list se svým otiskem ruky. Rovněž se účastnily poznávacích her.

26. 9. 2017 - jsme měli v rámci projektu Bezpečná škola - Cesta do školy besedu s policistou. Děti shlédly poučný film, o kterém jsme si pak povídali. Policista jim vysvětlil, jak se mají chovat při přecházení vozovky, na co si mají dávat pozor a zdůraznil také reflexní prvky, které by děti měly mít na aktovkách a oblečení. Po besedě následovala vycházka do okolí školy, kde jsme si s dětmi ukázali a řekli význam některých dopravních značek.

2. 10. 2017 - jsme se zúčastnili v knihovně pasování na čtenáře. Paní knihovnice si připravila pro nás slavnostní slib a každé dítě se podepsalo na velký arch papíru s naším symbolem včelky. Jako památku dostalo každé dítě oplatku, džus, čtenářský zápisník a přihlášku do knihovny na 1 rok zdarma.

2. 11. 2017 - proběhla v rámci hudební výchovy hodina Muzikoterapie. Děti si zkusily hrát na bubny a další cizokrajné hudební nástroje. Celá hodina byla v duchu pohádky Malá mořská víla. Paní lektorka byla skvělá. Dětem se hodina moc líbila. 

15. 11. 2017 - jsme shlédli divadelní představení Sněhová královna. Nadchli nás výkony herců, krásné loutky a poutavý děj.

16. 11. 2017 - proběhl Den prevence - Zdravá strava.

7. 5. 2018 jsme byli na školním výletě na Polaně. Dětem se výlet moc líbil. Nejvíc se jim líbilo, že mohly samy nakupovat, dále prolézačky, běh na čas, skládání puzzlí, navlékání tkaničky do šablon atd. Vyšlo nám hlavně počasí. Poznávali jsme rostliny, sledovali jsme okolní vrchy. Vše se nám podařilo splnit podle plánu.