O nás, co si říkáme VČELKY.

V matematice sčítáme a odčítáme s přechodem přes 10 s pomocí názoru (číselná osa, kruhy). Také porovnáváme čísla, opakujeme řady čísel, určujeme číslo hned před daným číslem a hned za. V českém jazyce se věnujeme učivu o větě. Vyvodili jsme si pojem slabika a určujeme počet slabik ve slově. V Čjs se učíme o podzimu - počasí, znaky podzimu, měsíce, zvířátka na podzim, sběr plodů...