O nás, co si říkáme VČELKY.

V matematice sčítáme a odčítáme do 100 bez přechodu přes 10 s pomocí názoru. Také porovnáváme čísla, opakujeme řady čísel, určujeme číslo hned před daným číslem a hned za, určujeme počet desítek a jednotek. V českém jazyce se věnujeme učivu o souhláskách tvrdých. V Čjs se věnujeme tématu LIDSKÉ TĚLO, smysly a smyslová ústrojí.